Plarad
Zertifikate

Kalite belgelenebilir

En önemli hedefimiz, müşterimizin taleplerini yerine getirmek ve beklentilerinin üzerine çıkabilmektir. Bu yüzden tüm geliştirmelerimizde ve teknolojilerimizde yüksekokul ve üniversitelerle ve tanınmış enstitülerle sıkı bir işbirliği yapıyoruz ve bu araştırma potansiyelinden istifade ediyoruz. Bu yüzden de çok kez sertifikalandırıldık ve ödüllendirildik:

 

DIN EN ISO 9001 uyarınca kalite yönetimi

Bir kalite yönetimi, bir işletmenin, süreçlerinin ve yöntemlerinin kalitesine ilişkin olarak, idaresi için birbirine uyarlanmış faaliyetlerinden meydana gelir. Burada, müşterilerin ve piyasaların değişimlerine ve isteklerine esnek, yenilikçi ve hızlı biçimde yanıt verme hazırlığı ve yetisi önemli bir rol oynar. Bu karmaşık istemler, DIN EN ISO 9001'e uygun kalite yönetimi sistemi ile yerine getirilirler.

 

DIN EN ISO 14001 çevre yönetimi sistemi

Çevre yönetimi sistemimiz ile müşterimize, çevre risklerine karşı güvenci sağlıyoruz. Arzu edilen çevre etkisini elde edebilmek için bir çevre yönetimi sistemi kurduk. Konulan hedeflerin ve çevre yönetimi sisteminin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi vasıtasıyla, çevresel işletme korumasının daha iyi organize edilmesini temin ediyoruz.

 

Aynı şekilde uluslararası koşulları da yerine getiriyoruz ve uluslararası olarak da sertifikalıyız; örneğin GOST-R uygunluk sertifikası sahibiyiz ve bu sertifika Rusya'ya makine ihraç etmek istenen çoğu durumda gereklidir.